NGP

Návrh loga a vizuální identity pro Národní galerii Praha. Koncept a rozpracování v rámci soutěže o novou vizuální identitu NGP.

Kruh je totalita.
Kruh otevírá i uzavírá, je to začátek i konec.
Kruh je tečka, kterou dílo nekončí, ale začíná.

.ngp reprezentuje celek českého vizuálního umění.
.ngp objevuje nové i rekapituluje dosavadní.
.ngp vytváří kontext, v němž dílo žije. 

Logotyp ve formě tečky před názvem je subtilní, o to větší pozornost poutá. Probouzí zvědavost, zůstává v mysli. Tečka, která není na konci, ale na začátku.

Národní galerie kromě mnoha dalších funkcí především reprezentuje celistvý obraz českého výtvarného umění. Její logotyp tedy musí vyjadřovat totéž ve vizuální zkratce.

Kruh je praznak, reprezentující totalitu i její části, stavy začátku a konce, ale – vnímán kineticky jako otáčka – také její průběh. 
 
Tečka je nejmenší možný kruh. Místo, kde se kartonu poprvé dotkla naostřená měkká tužka a zároveň vesmír před Big Bangem. Mikro i makro – idea, planoucí v temnotách mysli. ­Potencialita i totalita všech možností.

Zatímco v literatuře a typografii tečkou dílo končí, ve vizuálním umění tečkou tvorba začíná. ­Odtud juxtapozice a nápad vdechnout typografické tečce výtvarnou funkci a postavit ji na začátek. Zdánlivě typografický logotyp tak v sobě skrývá nejmenší možné výtvarné vyjádření, symbolizující v širším smyslu záběr NGP od restauračně konzervační, archivační a výzkumné činnosti, přes prezentaci starých i nových sbírek, mezinárodních či výměnných projektů, až po stimulaci nových talentů a osvětovou práci s veřejností. Vše v jednom, jedno ve všem.